. . .
. strona główna oferta o Feng Shui o mnie linki kontakt .

Słowniczek terminów feng shui

Feng shui w dosłownym tłumaczeniu to "wiatr i woda" czyli podstawowe siły, które kształtują teren i mają wpływ na powodzenie człowieka. Feng shui bada zależności jakie występują pomiędzy człowiekiem - jego otoczeniem w jakim żyje i pracuje - i czasem. Według Chińczyków feng shui jest sztuką i nauką.

Trygramy - to najprościej mówiąc kombinacje trzech linii, gdzie linia ciągła reprezentuje yang a linia przerywana yin. Każdy trygram jest inną kombinacją 3 linii.

Bagua lub Pakua - 8 trygramów , które można traktować jako 8 sposobów patrzenia na świat i życie. Każdy trygram reprezentuje przejściową fazę przyrodzie i człowieku. Według legendy 8 trygramów odkrył Fu Si na podstawie wzoru, który odkrył na pancerzu żółwia z rzeki Lo.

Sing Fa - Szkoła Formy zajmuje się analizowaniem domów, zależnie od kierunków geograficznych otoczenia, obecności wody i panującego klimatu.

Li Fa - Szkoła Kompasu opiera się ona na idei, że każdy z kierunków geograficznych dostarcza innej energii. Nie kierujemy się tu intuicją, lecz matematycznymi obliczeniami, uwzględniającymi kierunki świata, astronomię, astrologię i numerologię.

I Ching - Księga Przemian jest to system opracowany w starożytnych Chinach, oparty na 64 heksagramach reprezentujących (opisujących) wszystkie sytuacje mogące wystąpić w życiu. System ten jest skomplikowaną bazą odczytywania potencjalnych możliwości zajścia danych sytuacji, a jego nauka oparta jest przede wszystkim na umiejętności interpretacji kombinacji układów linii heksagramów.